Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL ULTRAJECTINA NR. 6

 

ANBI KAPITTEL 6

 

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL LA FLAMBOYANTE  NR. 7

 

ANBI KAPITTEL 7

Mutatie Bestuur per 1 mei 2015

Voorzitter:  T.J. de Bruijn  

Secretaris:  R.W. van de Kop 

Thesaurier: P.P. van Kleij 

Jaarverslag 2014 van de Kanselier

 

ANBI 2018

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 

KAPITTTEL LE PROFOND SILENCE NR. 8

 

ANBI KAPITTEL 8

JAARVERSLAG KANSELIER 2014

 

Balans en Begroting 2015-2016

 

 

 

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL DE VRIENDSCHAP  NR. 9

 

ANBI KAPITTEL 9

JAARREKENING 2012

 

 

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL VICIT VIM VIRTUS  NR. 11

 

ANBI KAPITTEL 11

ANBI 2015

Financieel verslag 2015-2016

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE PHOENIX  NR. 20

 

ANBI KAPIITTEL 20

 

Jaarverslag 2014 Kanselier

Jaarrekening 2017 Thesaurier

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE EENDRACHT  NR. 16

 

Publicatie van Kapittel De Eendracht, statutair gevestigd te Rotterdam

 

Naam van de instelling:    Kapittel De Eendracht

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden : RSIN   816552861

Contactgegevens

Kapittel De Eendracht, Plasoord 24, 3054 LK  Rotterdam

Beschrijving van de doelstelling

Statuten Art 2.  Het Kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige Vrijmetselarij.
Het gedraagt zich in maçonnieke aangelegenheden naar de regelingen die terzake door de Hoge Graden zijn vastgesteld.

 Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie voor de hoofdlijnen het ‘HG Beleidsplan 2010 – 2015’

Het Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 4 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:  M.J. Schuuring

Secretaris:  H.A. Wolterbeek

Penningmeester: W.F. Karstens

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning. Vergoed worden de gemaakte kosten.

 

Publicatie 2015

Jaarrekening 2015