Vereiste informatie - ANBI erkenning

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 

KAPITTTEL HET ROZEKRUIS NR. 36

 

 

ANBI KAPITTEL 36

Verslag inhoudelijk en financieel 2014

ANBI gegevens 2015

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL  L'Union Provinciale nr. 10

 

JAARVERSLAG KANSELIER 2013

BEGROTING 2014 EN BALANS 2013

RESULTATENREKENING - FINANCIEN 2013

JAARVERSLAG KANSELIERS 2014

RESULTATENREKENING - FINANCIËN 2014 

JAARVERSLAG KANSELIER 2015

JAARVERSLAG THESAURIER 2015

JAARVERSLAG KANSELIER 2016

JAARVERSLAG THESAURIER 2016