Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE EENDRACHT  NR. 16

 

Publicatie van Kapittel De Eendracht, statutair gevestigd te Rotterdam

 

Naam van de instelling:    Kapittel De Eendracht

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden : RSIN   816552861

Contactgegevens

Kapittel De Eendracht, Plasoord 24, 3054 LK  Rotterdam

Beschrijving van de doelstelling

Statuten Art 2.  Het Kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige Vrijmetselarij.
Het gedraagt zich in maçonnieke aangelegenheden naar de regelingen die terzake door de Hoge Graden zijn vastgesteld.

 Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie voor de hoofdlijnen het ‘HG Beleidsplan 2010 – 2015’

Het Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 4 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:  M.J. Schuuring

Secretaris:  H.A. Wolterbeek

Penningmeester: W.F. Karstens

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning. Vergoed worden de gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaar 2013 vonden 4 bijeenkomsten plaats.

Financiële verantwoording over het boekjaar 2012

Jaarrekening 2012

Publicatie 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

 

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE PELIKAAN  NR. 23

 

ANBI KAPITTEL 23

2016 Publicatie ANBI 

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL FIDES FRISIA  NR.25

 

ANBI gegevens Kapittel nr. 25

 

Kolommenbalans

Balans 2013

Balans 2014

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL  DE RODE ROOS nr. 18

 

ANBI KAPITTEL NR. 18

JAARVERSLAG 2013

ANBI Overzicht 2014

ANBI overzicht 2015

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE MARKEROOS NR. 26

 

ANBI GEGEVENS KAPITTEL 26

ANBI gegevens 2014

ANBI gegevens 2015

ANBI Jaarverslag 2017 Kanselier

ANBI Jaarrekening 2017 Thesaurier

ANBI Functies per maart 2018

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL ROSA RUBRA  NR.27

RSIN/fiscaal nummer ANBI 8165 88 727

 

ANBI KAPITTEL NR. 27

2014 Publicatie Rosa Rubra

2015 Publicatie Rosa Rubra

2016 Publicatie Rosa Rubra

2017 Publicatie Rosa Rubra

 

Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL VIA LUCIS NR. 29

 2013

ANBI KAPITTEL NR. 29

2014 ALGEMEEN EN BALANS

2015 ALGEMEEN EN BALANS

2016 ALGEMEEN EN BALANS