Vereiste informatie - ANBI erkenning 

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 

KAPITTTEL CONCORDIA NR. 17

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI 816524166

 

INSCHRIJVING KVK

JAARVERSLAG 2015 VAN DE KANSELIER 

JAARREKENING 2015 BALANS

JAARREKENING 2015 LASTEN EN BATEN