Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL DE VRIENDSCHAP  NR. 9

 

ANBI KAPITTEL 9

 

JAARREKENING 2012