Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 
KAPITTTEL DE MARKEROOS NR. 26

 

ANBI GEGEVENS KAPITTEL 26

ANBI gegevens 2014

ANBI gegevens 2015

ANBI Jaarverslag 2017 Kanselier

ANBI Jaarrekening 2017 Thesaurier

ANBI Functies per maart 2018