Vereiste informatie - ANBI erkenning
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)


KAPITTTEL ULTRAJECTINA NR. 6

 

ANBI KAPITTEL 6

Balans 2013

Begroting 2014

Resultaat 2013

Jaarverslag 2014 van de Kanselier en Thesaurier 

Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2014 van de Kanselier

Jaarrekening 2015 en begroting 2016