Vereiste informatie - ANBI erkenning

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 

KAPITTTEL WILLEM FREDERIK NR. 5

ANBI -Kapittel 5

Alg. Ledenverg. 2014 - Verslag

Financieel jaarverslag 2013 en Begroting 2014

Jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2015

Verslag van de secretaris en thesaurier over het  werkjaar 2015