Vereiste informatie - ANBI erkenning

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

 

KAPITTTEL LA BIEN AIMÉE NR. 1

 

ANBI kapittel 1

Overzichten 2013

Jaarverslag 2014

Balans 31-12-2014