GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

Zo blijven dan: "Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde". (1 Cor. 13:1-13) 

GELOOF
Geloven, las ik laatst ergens', is iets aannemen, zonder dat er bewijzen voor 

zijn, onzegbaar en onzichtbaar. Als je dat met kunt, verliest geloven of geloof zijn betekenis. Het is een kwestie van onbewijsbaar vertrouwen. 

Geloof vormt, naar ik meen, een deel van ons leven en laten wij proberen dat vast te houden. Voor velen niet alleen in een Opperwezen, maar ook in mensen. Soms tegen beter weten in. 

Ik heb die avond nog lang nagedacht toen iemand na een bouwstuk opmerkte: "Ik geloof niet in een O.B.d.H.., ik hoop dat de O.B.d.H. in mij geooft". 

Rede van Henk Schoonhoven - Uitgesproken op het symposium in Groningen 

 

foto:  jippes

Dames en Heren,

Wij leven in een wereld die bol staat van tekens, verwijzingen, symbolen, pictogrammen, ideogrammen. En wij leren die te interpreteren. We krijgen voorschriften hóe wij die moeten interpreteren. Bijvoorbeeld verkeersonderwijs op de basisschool, verkeersexamen voor ons rijbewijs. Alles gebaseerd op vast omschreven interpretaties: verbodsborden, gebodsborden enzovoort. Daarbij gaat het niet om ons gevoel, maar om ons verstand.

Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin een teken een gevoelswaardekan oproepen – een gevoelswaarde die niet per se voor iedereen dezelfde lading heeft. Neem bijvoorbeeld de volgende situatie. In een ziekenhuiskamer liggen twee patiënten. De een weet dat hij vandaag gezond en wel ontslagen zal worden, de ander moet nog blijven en afwachten of verdere behandeling nog zinvol is.

Vanuit hun bed hebben ze beiden zicht op het groene pictogram “uitgang”. De patiënt die straks als genezen weg mag, beleeft die uitgang als een verwijzing dat hij straks gezond naar huis gaat. De ernstig zieke patiënt vraagt zich bij tijd en wijle af hoe hij die “uitgang” zal beleven: genezen of als overledene. Hier kan het eenvoudige pictogram “uitgang” een meerduidige beleving opwekken. Hier gaat dan de verstandelijkeuitleg van een objectief teken gepaard met een emotionele associatie. Het gaat voor de betrokkenen over naar de geladenheid van een symbool.

Maar voordat we verder gaan op ons onderwerp van vanmiddag wil ik eerst met u dat moeilijke woord ‘symbool’ toelichten. Dat komt van de oude Grieken en luidt eigenlijksumbolon.

  Het oudste en meest betreden vervolgpad binnen de Nederlandse Vrijmetselarij. 

)

Waarde Broeder Meester-Vrijmetselaar,

Wat biedt de Orde der Hoge Graden de Meester Vrijmetselaar?

De werkzaamheden in de loges in ons land maken deel uit van de in Frankrijk ontstane Moderne Ritus. Deze Ritus bestaat uit zeven graden, waarvan de eerste drie (die van Leerling, Gezel en Meester) worden verleend in de symbolieke – of blauwe graden, dus in de loges. De volgende vier graden worden verleend in de Orde der Hoge Graden. Deze Orde geeft in een der mooiste inwijdingen die de vrijmetselarij kent een diepe betekenis aan de bereidheid van de kandidaat om alles te geven om het verloren Meesterwoord weer te vinden.

Wat levert de Orde der Hoge Graden de Meester-Vrijmetselaar op?

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Vereiste informatie - ANBI erkenning

 

NAAM

Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland (afgekort: Orde der Hoge Graden). 

Inschrijvingsnummer KvK  40408277 

RSIN 802287505 

ADRES 

Grootkanselarij:

W.L Mertens

Steenhuislaan 7

9351 SJ Leek

Tel. 0594 510580

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ordebestuur:

(zie ook KvK-uittreksel):

Voorzitter: Mr H. ter Horst
Secretaris: W.L Mertens
Penningmeester: Drs. Y.T. Hamstra RA

 FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS (zie ook KvK-uittreksel):

Voorzitter = Grootmeester
Secretaris = Grootkanselier
Penningmeester = Grootthesaurier
 


Doel, missie en beleidsplan van de Orde

. HG Beleidsplan 2010-2015

HG Beleidsplan 2016 - 2020

 Verslagen van de Grootthesaurier - Balans & Staat van baten en lasten"

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Declaratieregels Opperbestuur Aangepast 2018

Treasury-statuut 2018

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2018

 

Verslagen van de Grootkanselier

Jaarverslag 2011 -1

Jaarverslag 2011 -2

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017 

 

Voor ANBI informatie per Kapittel.

klik in Hoofdmenu op "Kapittels en ANBI"

 

 

De Rozenkruiserbeweging in de 17e eeuw

 THE REAL HISTORY OF THE R O S I C R U C I A N S

Michael Maier CHYMISCHES KABINET
(Atalanta Fugiens)
HET CHEMISCH KABINET

En van deze Rozenkruiser van de 2e kring een belangrijk alchemistisch geschrift.

Naar men zegt de eerste multimedia presentatie.
Klik op het plaatje en u kunt het boek lezen.