Actie en contemplatie Herman De Dijn K.U.Leuven

Contemplatie en mysterie
Contemplatie, zo zegt men, reveleert de werkelijkheid in haar eigenlijke wezen; de werkelijkheid die zich verbergt achter de schijn van het alledaagse, die zich onttrekt aan het oppervlakkige kijken en aan de gewone omgang. Contemplatie is nauw verwant en verbonden met verwondering voor het mysterie van de dingen: zó hadden we de dingen nog niet gezien. En wanneer we de dingen zó zien, verschijnt er een onwillekeurige glimlach, zoals op het gelaat van de Boeddha. (Het Engelse smile zou van dezelfde stam zijn als het Scandinavische smila; woorden verwant met het latijnse mirari en het griekse smeidiaoo; in de Indo-Europese taalcontext is er dus een verwantschap tussen glimlach en verwondering.) In de contemplatie is de mens ontvankelijk, niet grijpend of be-grijpend; de aandacht is gecaptiveerd, geboeid, en niet versnipperd, noch jachtig zoekend naar een prooi of een middel. Het is ook alsof het contemplatieve ik tevreden is met het hier en nu, niet langer geïnteresseerd in meer, later: “Laat ons hier drie tenten bouwen”; bekwaam ook tot volkomen overgave: “Laat nu, Heer, uw dienaar gaan in vrede”.
Een mysterie is van een heel andere aard dan een probleem. Een probleem is iets wat we nog niet helemaal begrijpen, wat onze capaciteit van begrijpen door zijn complexiteit wellicht voor altijd te boven gaat. Wetenschap heeft te maken met problemen, niet met mysteries. Mysteries zijn altijd een kwestie van openbaring. Zelfs als we alles hebben begrepen van wat ons verschijnt als een mysterie, blijft het als mysterie totaal overeind. We weten nu wetenschappelijk gesproken perfect hoe baby’s ontstaan, we kunnen ze (bijna) kunstmatig produceren. Maar wie kan ontkennen dat elke pasgeboren baby een onuitsprekelijk mysterie blijft? Wat zou het betekenen dat echt te negeren? Sommigen zullen zeggen: het gaat daar maar om een emotionele reactie? Emoties zijn echter niet zonder intelligentie van werkelijkheid. Een glimlach getuigt van een verstaan van wat er onmiskenbaar is: een  betekenisvolle werkelijkheid die als zodanig voor de wetenschap onvatbaar is.

 

 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

Zo blijven dan: "Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde". (1 Cor. 13:1-13) 

GELOOF
Geloven, las ik laatst ergens', is iets aannemen, zonder dat er bewijzen voor 

zijn, onzegbaar en onzichtbaar. Als je dat met kunt, verliest geloven of geloof zijn betekenis. Het is een kwestie van onbewijsbaar vertrouwen. 

Geloof vormt, naar ik meen, een deel van ons leven en laten wij proberen dat vast te houden. Voor velen niet alleen in een Opperwezen, maar ook in mensen. Soms tegen beter weten in. 

Ik heb die avond nog lang nagedacht toen iemand na een bouwstuk opmerkte: "Ik geloof niet in een O.B.d.H.., ik hoop dat de O.B.d.H. in mij geooft". 

  Het oudste en meest betreden vervolgpad binnen de Nederlandse Vrijmetselarij. 

)

Waarde Broeder Meester-Vrijmetselaar,

Wat biedt de Orde der Hoge Graden de Meester Vrijmetselaar?

De werkzaamheden in de loges in ons land maken deel uit van de in Frankrijk ontstane Moderne Ritus. Deze Ritus bestaat uit zeven graden, waarvan de eerste drie (die van Leerling, Gezel en Meester) worden verleend in de symbolieke – of blauwe graden, dus in de loges. De volgende vier graden worden verleend in de Orde der Hoge Graden. Deze Orde geeft in een der mooiste inwijdingen die de vrijmetselarij kent een diepe betekenis aan de bereidheid van de kandidaat om alles te geven om het verloren Meesterwoord weer te vinden.

Wat levert de Orde der Hoge Graden de Meester-Vrijmetselaar op?

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Vereiste informatie - ANBI erkenning

NAAM

Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland (afgekort: Orde der Hoge Graden). 

Inschrijvingsnummer KvK  40408277 

RSIN 802287505 

ADRES 

Grootkanselarij:

W.L. Mertens,
De Drift 5
9302 GH Drachten

tel: 06 53612563e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ordebestuur:

(zie ook KvK-uittreksel):

Voorzitter: Mr H. ter Horst
Secretaris: W.L Mertens
Penningmeester: Drs. Y.T. Hamstra RA

FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS (zie ook KvK-uittreksel):

Voorzitter = Grootmeester
Secretaris = Grootkanselier
Penningmeester = Grootthesaurier
 


Doel, missie en beleidsplan van de Orde

HG Beleidsplan 2016 - 2020

Verslagen van de Grootthesaurier - Balans & Staat van baten en lasten"

Declaratieregels Opperbestuur Aangepast 2018

Treasury-statuut 2018

Financieel Jaarverslag 2018

Verslagen van de Grootkanselier

Jaarverslag 2018

 

Voor ANBI informatie per Kapittel.

klik in Hoofdmenu op "Kapittels en ANBI"

 

 

De Rozenkruiserbeweging in de 17e eeuw

 THE REAL HISTORY OF THE R O S I C R U C I A N S

Michael Maier CHYMISCHES KABINET
(Atalanta Fugiens)
HET CHEMISCH KABINET

En van deze Rozenkruiser van de 2e kring een belangrijk alchemistisch geschrift.

Naar men zegt de eerste multimedia presentatie.
Klik op het plaatje en u kunt het boek lezen.